jueves, 10 de febrero de 2011

Bases del Concurs


La Comissió Lingüística de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València per mitjà del present anunci convoca un CONCURS LITERARI EN VALENCIÀ d'acord amb les següents


BASES


Primera.- Finalitat del Concurs. 

La Comissió Lingüística organitza un concurs que té per objecte la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit literari entre l’alumnat de la UPV.


Segona.- Condicions de participació. 

El present concurs està obert a tots els alumnes matriculats oficialment en qualsevol de les titulacions i graus de la UPV, així com Màsters i Postgraus., i també els membres de l'Associació d'Antics Alumnes. Cada participant podrà presentar com a màxim 2 propostes, en prosa o vers, en cadascuna de les següents categories:

·         Ciencia Ficció / Fantasia
·         Romàntica / Eròtica
·         Terror / Misteri
Infantil
Temàtica lliure (Històrica, actualitat, política, crònica, assaig, ...)


Tercera.- Anonimat.

Tots els treballs hauran d'acompanyar-se d’un pseudònim que figure en el full d'inscripció i han de presentar-se dins d'un sobre convenientment tancat, a l'exterior del qual també ha d'aparèixer el pseudònim.


Quarta.- Termini i lloc de presentació.

Les propostes es lliuraran a Registre  general de la upv situat a l'edifici 3F, en el seu horari d’atenció (de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 18h). El termini de presentació de les propostes serà del 28 de febrer al 25 de Març, ambdós dies inclosos.


Cinquena.- Instruccions de presentació 

La presentació del treball inclourà, per una banda, 3 còpies del treball presentat; i, per l’altra, un sobre que hi portarà el pseudònim escrit per la cara externa. Dins del sobre , convenientment tancat, s’inclourà el full d’inscripció emplenat.
Còpies de treball i sobre tancat, es graparan i segellaran al seu lliurament en el registre de l’upv.
El full d'inscripció, que serà únic per a cada relat, serà facilitat en:
-          El blog http://comissiolinguistica.blogspot.com/
-          Registre general, a l'edifici 3F
-          Punts datenció de la casa de l'alumne.


Sisena.- Detall de les característiques del disseny.
 
·         Les històries hauran de ser inèdites (no publicades amb anterioritat, ni total, ni parcialment).
·         L’extensió mínima de les històries haurà de ser 3 pàgines, escrites en Arial de grandària 12, d’interliniat i espaiat simple i marges “normals” (superior i inferior: 2,5 cm; Dret i esquerre: 3 cm). L’extensió màxima serà de 5 pàgines amb les mateixes característiques
·         Les històries seran autoconclusives.
·         Les històries no podran estar protagonitzades per personatges ficticis de llibres ja publicats. La trama no podrà ser idèntica (a judici del Jurat) a les d’altres històries ja publicades.
·         Cap treball podrà estar signat ni dur senyals que identifiquen o permeten conèixer la identitat de l'autor.
·         No podran ser ofensives ni incloure, en cap cas, insults a persones reals o institucions.


Setena- Premi.

Els premis seran
·         El guanyador del Premi a la millor novel·la: 200 € (nets)
·         El guanyador de cada categoria: 150€ (nets)

El relat guanyador del Premi a la millor novel·la quedarà exclòs de ser guanyador per categories, però un mateix autor podrà ser guanyador d’ambdós premis amb relats diferents.

Aquest premis es lliuraran després de la resolució del jurat mitjançant transferència bancària dins dels terminis establerts en el pla de beques i ajudes de la UPV. Aquests premis es lliuraran a aquelles propostes que responent a totes les característiques exigides en les bases, siguen triades i declarades guanyadores pel jurat. POSSIBLEMENT hi haurà accèssit 1er i 2on en cada categoria, que consistirà en un certificat de participació i un detall. Els premis podran declarar-se deserts si les propostes presentades no responen al nivell exigit a judici del Jurat. Els guanyadors estaran obligats a retornar el premi si es comprova que els seus treballs no són inèdits i, per tant, absolutament originals.

El dia que es faran públics els premis serà el Dijous 7 d'Abril
L'acte d'entrega de premis serà en la Setmana de la Llengua, un dia per determinar que es farà públic en el blog: http://comissiolinguistica.blogspot.com/


Huitena.- Jurat

El jurat, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà compost, a falta de confirmació, per:

· 2 Membres de la Comissió Lingüística de la DAUPV
· 2 Càrrecs de l’ÀPNL de la UPV.
· Un Vicerector de la UPV
· Un representant d’alumnes triat pel Delegat d’Alumnes de la UPV

Hi haurà dues etapes:

Etapa 1: Preselecció.
Es farà una preselecció de relats, duta a terme pels membres de la comissió lingüistica de la DAUPV, per assegurar-se de que tots els relats presentats compleixen els requisits establerts a aquestes bases.
Etapa 2: Judici.
El jurat triarà els guanyadors de cadascuna de les categories, així com el guanyador a millor novel·la i els accèssits.
  

Novena.- Propietat de la obra.

Les obres quedaran en propietat de la Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de València, cedint-li automàticament tots els drets derivats de l'ús i explotació del disseny podent ser reproduït, cedit i utilitzat en la forma que estime convenient sense pagament ni contraprestació a l'autor. Aquesta cessió es realitza sense cap limitació. Les històries no premiades podran ser retirades pels autors en el termini màxim d'un mes des de la data de resolució del jurat. Transcorregut aquest termini, la Delegació d'Alumnes de la UPV podrà disposar de la redacció com considere oportú.


Desena.- Acceptació de las Bases.

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació total de les bases així com del jurat i la seua resolució. Les decisions que prenga el jurat no podran ser objecte d'impugnació. El jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol situació no prevista en les bases en la forma que considere oportuna. El concurs podrà ser declarat desert.


València, 3 de Febrer de 2011
Coordinadora de la Comissió Lingüística de la DAUPV, Isabel Maria Yankovich Llopis
Membre de la Comissió Lingüística de la DAUPV, Jordi Alario Ferrando

6 comentarios:

 1. Molt bones!

  No es poden presentar membres de l'Associació d'Antics Alumnes de la UPV?

  Salut!

  ResponderEliminar
 2. Sí, perdoneu el lapsus, pot presentar-se tota la comunitat universitària, per tant, els membres de l'associació d'antics alumnes també poden.
  Gràcies!

  ResponderEliminar
 3. Altra pregunta...

  Es poden presentar les obres als diversos campus de la UPV?

  Gràcies.

  ResponderEliminar
 4. Sí, sempre i quan ho faces per registre, només hauras de adreçar-te a la "comissio lingüstica de DAUPV", a registre central ja tenen les bases.

  ResponderEliminar
 5. Com a data límit figura el 25 de Marc en aquest blog, però la web des d'on m'he redireccionat parla d'una data límit de 18 de Març ( http://www.upv.es/entidades/APNL/noticia_773972v.html )
  Quina és la correcta?

  ResponderEliminar
 6. la correcta és el 25 de Març, vam ampliar el termini després que l'àrea enviara el correu.

  ResponderEliminar